MÌNH LÀ THẢO BEN - MỘT NGƯỜI MẸ, MỘT CÔ GIÁO, MỘT NGƯỜI THÍCH CHƠI THỂ THAO VÀ NGHIỀN HỌC NGOẠI NGỮ.
ĐÂY LÀ NƠI MÌNH GHI LẠI CÁC HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM VÀ ĐAM MÊ.

Nhà khoa học nhí

Đây là chiếc Huy chương Vàng đầu tiên Anthony Pham vừa nhận được cho bộ môn Khoa học mà con yêu thích. Chúc mừng nhà

Read More »

Kênh Youtube sơ sài chưa có gì mấy, xem tạm mấy video nhí nhố để thấy độ yêu đời của mình vậy ^^

Click here to know more about me